BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE REALIZOWANE OBECNIE:

  • "Wykonanie robót budowlanych, dostawy kompletnych urządzeń i instalacji według projektu budowlanego i koncepcji przedwdrożeniowej wraz z ich montażem i uruchomieniem w systemie generalnego wykonawstwa" na terenie Przemiałowni Mączki Kamienia Wapiennego w Raciszynie.
  • "Budowa Budynku Handlowo - Usługowego z częścią mieszkalną" zlokalizowaną w Częstochowie przy ul. Kawia / Kiedrzyńska wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.