Budownictwo przemysłowe

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH LAT

1) Utwardzenie terenu pod urządzenie - trenażer ratowniczy - w postaci żelbetowej płyty fundamentowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

Realizacja: 10.2017  - 11.2017

2) "Wykonanie autorskiego stanowiska do nakładania nanopowłok metodą plazmową, zgodnie z koncepcją projektową wraz z montażem i uruchomieniem",

Realizacja: 05.2017 - 10.2017

3) Budowa hali magazynowej (z prototypownią) z budynkiem administracyjno - socjalnym (z częścią laboratoryjną) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piekarach Śląskich,

Realizacja: 01.2016 - 05.2017

4) Budowa warsztatu samochodowego wraz z częścią magazynową oraz zapleczem socjalno - biurowym w Piekarach Śląskich (Hala Jagaro).

Realizacja: 04.2016 - 10.2016

5) Wykonanie budynku magazynowego z częścią biurowo - socjalną w Piekarach Śląskich (Hala KDO).

Realizacja: 01.2016 - 10.2016

6) Roboty budowlane oraz montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w budynku hali zlokalizowanym w Będzinie.

Realizacja: 01.2015 - 06.2015

7) Zakład Obróbki Kamienia w Wojkowicach - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu obiektów przemysłowych, dostawy kompletnych maszyn i urządzeń wg projektu budowlanego z ich montażem i uruchomieniem.

Realizacja: 04.2014 – 02.2015

8) Wykonanie systemu do metalizacji natryskowej metodą naddźwiękową HVOF, systemu do metalizacji natryskowej metodą plazmową, stanowiska do nakładania powłok technicznych, gniazda do obróbki mechanicznej, stanowiska kontroli jakości i przygotowania zgłagów metalograficznych, stanowiska gazów technicznych, instalacji energii elektrycznej i gazu, transportu technologicznego do komór oraz prac adaptacyjnych placu montażowego – URSUS Warszawa, 

Realizacja: 08.2014 – 02.2015

9) Wykonanie generalnego remontu pływającego stanowiska metalizującego do wykonywania pokryć metalowych i metalowo-malarskich na mostach metodą natryskiwania cieplnego, 

Realizacja: 01.2014-03.2014

10) „Utworzenie Ośrodka Badawczo Rozwojowego modelowania i optymalizacji procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych” w Piekarach Śląskich, (budowa Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego)

Realizacja: 03.2012 – 05.2014

11) „Utworzenie nowoczesnego centrum regeneracji psychofizycznej” polegające na budowie obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego z bazą infrastrukturalną do uprawiania ekologicznej turystyki mobilnej oraz rodzinnego centrum squash i zabawy w Dąbrowie Górniczej,

Realizacja: 11.2012-01.2014

12) „Budowa Przemiałowni mączki kamienia wapiennego” w Raciszynie,

Realizacja 11.2010-02.2012

13) Rozbudowa hotelu "WARKA"

Realizacja: 

14) Prace żelbetowe pod montaż urządzeń technologicznych wykonanych dla Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka” k/Lublina,

Realizacja: II połowa 2010