Budownictwo przemysłowe

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH LAT

1) "Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo - Rozwojowego metod hipoksyjnych będących wynikiem współpracy pomiędzy Klubem Sportowym Centrum Sp. z o.o. oraz Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym  w Warszawie oraz AWF Katowice" - w Dąbrowie Górniczej.

Realizacja: 11.2018 - 05.2020

2) "Wdrożenie systemu magazynowania i ekspedycji najdrobniejszej frakcji instalacji do produkcji trioksowęglanu (IV) wapnia o wysokiej czystości" - polegające na rozbudowie istniejącej przemiałowni mączki kamienia wapiennego  - Zakładu WKG Sp. z o.o. Sp. kom. w Raciszynie.

Realizacja: 07.2017 - 05.2018

3) "Budowa budynku handlowo - usługowego z częścią mieszkalną" - w Częstochowie.

Realizacja: 10.2017 - 11.2018

4) "Utwardzenie terenu pod urządzenie - trenażer ratowniczy - w postaci żelbetowej płyty fundamentowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie."

Realizacja: 10.2017  - 11.2017

5) "Wykonanie autorskiego stanowiska do nakładania nanopowłok metodą plazmową, zgodnie z koncepcją projektową wraz z montażem i uruchomieniem."

Realizacja: 05.2017 - 10.2017

6) "Budowa hali magazynowej (z prototypownią) z budynkiem administracyjno - socjalnym (z częścią laboratoryjną) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piekarach Śląskich."

Realizacja: 01.2016 - 05.2017

7) "Budowa warsztatu samochodowego wraz z częścią magazynową oraz zapleczem socjalno - biurowym w Piekarach Śląskich (Hala Jagaro)."

Realizacja: 04.2016 - 10.2016

8) "Wykonanie budynku magazynowego z częścią biurowo - socjalną w Piekarach Śląskich (Hala KDO)."

Realizacja: 01.2016 - 10.2016

9) "Roboty budowlane oraz montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w budynku hali zlokalizowanym w Będzinie."

Realizacja: 01.2015 - 06.2015

10) "Zakład Obróbki Kamienia w Wojkowicach - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu obiektów przemysłowych, dostawy kompletnych maszyn i urządzeń wg projektu budowlanego z ich montażem i uruchomieniem."

Realizacja: 04.2014 – 02.2015

11) "Wykonanie systemu do metalizacji natryskowej metodą naddźwiękową HVOF, systemu do metalizacji natryskowej metodą plazmową, stanowiska do nakładania powłok technicznych, gniazda do obróbki mechanicznej, stanowiska kontroli jakości i przygotowania zgłagów metalograficznych, stanowiska gazów technicznych, instalacji energii elektrycznej i gazu, transportu technologicznego do komór oraz prac adaptacyjnych placu montażowego" – URSUS Warszawa.

Realizacja: 08.2014 – 02.2015

12) "Wykonanie generalnego remontu pływającego stanowiska metalizującego do wykonywania pokryć metalowych i metalowo-malarskich na mostach metodą natryskiwania cieplnego."

Realizacja: 01.2014-03.2014

13) „Utworzenie Ośrodka Badawczo Rozwojowego modelowania i optymalizacji procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych w Piekarach Śląskich" - budowa Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego.

Realizacja: 03.2012 – 05.2014

14) „Utworzenie nowoczesnego centrum regeneracji psychofizycznej - polegające na budowie obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego z bazą infrastrukturalną do uprawiania ekologicznej turystyki mobilnej oraz rodzinnego centrum squash i zabawy w Dąbrowie Górniczej."

Realizacja: 11.2012-01.2014

15) „Budowa Przemiałowni mączki kamienia wapiennego” w Raciszynie,

Realizacja 11.2010-02.2012

16) Rozbudowa hotelu "WARKA"

Realizacja: 

17) Prace żelbetowe pod montaż urządzeń technologicznych wykonanych dla Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka” k/Lublina,

Realizacja: II połowa 2010